Lasse Mitronen, Aalto-yliopiston kauppakorkeako...

Lasse Mitronen, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Lasse Mitronen, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

KTT Lasse Mitronen toimii Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitoksella professorina (Professor of Practice). Lasse Mitrosella on pitkäaikainen kokemus kaupan ja palveluiden piiristä Keskon palveluksessa sekä myös kaupan ja palveluliiketoiminnan kansainvälisestä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Hänen tutkimuksensa ovat kohdistuneet palvelu-, ketju- ja asiakkuuksien johtamiseen sekä liiketoimintamallien kehittämiseen. Mitronen toimii päätoimensa ohella luennoitsijana useissa johtamiskoulutusohjelmissa teemoinaan strateginen johtaminen, verkostojen johtaminen, liiketoimintaosaaminen, palveluliiketoiminta sekä asiakkuuksien hallinta.

Puheenvuoro: Asiakkaiden muuttuva ostokäyttäytyminen monikanavaisen kaupan ristiaallokossa